SAMOS TEMPERATUR JUST NU !
Information
Kontakt
Länkar
AMALGAMSANERING

Amalgam sanering - innan du skall byta ut amalgam fyllningar rekommenderar vi att du tar kontakt med en läkare som är insatt i problematiken och som kan hjälpa dig med premedicinering som skyddar dig under saneringen. Läkaren hjälper dig vid eventuella biverkningar under själva saneringen och sedan följer upp dig efter behandlingen.

Trots att vi försöker att undvika att borra i amalgamet innebär varje ingrepp i en amalgamfyllning att kvicksilver i form av ånga och partiklar frigörs och utgör en belastning för kroppen. Vi kan sanera dig under insättande av intravenös C-Vitamin, som har extra skyddande effekt mot tungmetaller.

Ytterliggare fördel med denna teknik är att du inte behöver vänta veckovis mellan behandlingarna och byta en fyllning i taget, utan kan få saneringen utförd vid en tillfällen, vilket spar dig både tid och lidande och är desutom ur immunologisk synvinkel det bästa alternativet.

Amalgam skydd

Vid amalgamsaneringen använder vi specialutrustning som minimerar risken att bli utsatt för kvicksilverpåverkan, men att genomföra detta till 100% är praktiskt taget omöjligt.

Efter att vi avlägsnat all metall från tanden kontrollerar vi detta genom nogrann undersökning med förstoringslupp och/eller röntgen.

VI RÅDER DIG ATT VARA FÖRSIKTIG MED AMALGAM SANERING!!