SAMOS TEMPERATUR JUST NU !
Information
Kontakt
Länkar
KOMPOSITFYLLNINGAR (PLAST)

Kompositfyllningar kallas ofta för plastfyllningar

Kompositmaterial för tandfyllningar har funnits sedan 1980-talet och har utvecklats enormt under senaste åren. Det är ett tandfärgat material som främst lämpar sig för mindre och medelstora lagningar och är ett bra allternativ till amalgam. Det består av en plastmassa (resin) som innehåller små partiklar (filler) av kvarts eller glas och fästes direkt till tanden.
De i dag vanligast förekommande kompositmaterialen är ljushärdande.

Ljushärdande komposit
- betyder att fyllningen stelnar/polymeriseras när den belyses med en speciell lampa med blåfärgat ljus.

När man arbetar med komposit är hanteringen av dessa en av dem viktigaste faktorerna för ett lyckat resultat och för minskning av dess nackdelar, vilka är följande:

Slitage

Kompositen slits med tiden. Påfrestning vid tuggning, de naturliga tandrörelserna och felhantering påskyndar slitage.
Därför är det inte lämplig att använda den vid fyllningar av större omfattning, där större del av tuggytan skall ersättas eller flera ytor på tanden som skall lagas.

Krympning

När kompositen stelnar (härdas) så krymper den. Detta spelar inte så stor roll när hålet är litet men vid större lagningar kan krympningen orsakal inbyggda spänningar i fogen mellan fyllningen och tanden, vilket i sin tur kan leda till läckage och karies i skarven mellan tand och fyllning.
Denna nackdel kan minskas eller elimineras om man använder sig av rätt kompositteknik.

Allergi

Vissa ämnen i komposit (t ex resin) kan vara allergiframkallande, främst före och under tiden då fyllningen stelnar. Vi har lång klinisk erfarenhet och utbildning i att hantera kompositer för att minska eller förebygga dessa biverkningar.
Därför har vi under de senaste åren använt oss av Vivadents produkter då vi har de bästa kliniska erfarenheterna av deras kompositmaterial.

Missfärgning

Fyllningar i kompositmaterial kan lätt missfärgas av tex. rökning, vin, vissa maträtter.
Missfärgningar går bara till en viss del att putsa upp. Om de blir estetisk störande får man byta ut dem.

Plack (beläggning) retention

Beläggningar, bakterier och matrester fastnar lättare på kompositfyllningar än andra lagningsmaterial. Kräver med det en nogrannare munhygien.

OM EN STÖRRE DEL AV TANDEN SKALL ERSÄTTAS (lagas) REKOMMENDERAR VI PORSLINS MATERIAL ISTÄLLET!