SAMOS TEMPERATUR JUST NU !
Information
Kontakt
Länkar
Det är inte alls ovanligt att vi känner oss oroliga och rädda inför en tandläkarbesök. Orsakerna till det kan vara många - tidigare negativ förnimelse av tandbehandling, rädsla för spruta och borr, stark kväljningsreflex, mm. För många människor är denna känsla så stark att det hindrar dem från att överhuvudtaget söka tandläkare och genomgå nödvändigt tandvård. Hypnos
Vi kan hjälpa dig att komma över dessa negativa känslor så att du efter avslutad behandling upplever dem som avlägsna och helt onödiga.
Ibland räcker det enbart med vår lungna och avslappnade miljö vi arbetar i, där du som patient kan känna dig trygg och där du har hela tiden kontroll över det som pågår och själv kan bestämma i vilken takt behandlingen sker.
Hypnos
Är spänningskänslan för stark, börjar vi med avslappningsövningar. Vi hjälps åt att lära dig först och främst att slappna av, att andas rätt och att långsamt bearbeta den negativa upplevelsen som ligger i grunden för dina spänningar. Hypnos
Patienterna som lider av mycket svår tandläkarrädsla kan vi behandla med hjälp av hypnos = förändrat medvetande tillstånd (ett fullständigt naturligt fenomen, då man befinner sig i högst behagligt och skönt avslappnat tillstånd). Utöver den djupa avslappningen kan hypnos hjälpa dig att eliminera eller minska din tandvårdsrädslan, lindra smärtan, kontrollera kväljningsreflexer, salivflödet, svimning och blödning, behandla tandgnissling, mm. Hypnos  
HYPNOSEN KAN ÄNDRA DITT TANDLÄKARBESÖK TILL EN ALTMER POSITIV UPPLEVELSE!