SAMOS TEMPERATUR JUST NU !
Information
Kontakt
Länkar
ROTFYLLNING

Rotfyllning behövs när en tand har fått en så omfattande skada så att pulpan (den innersta delen av tanden med nervtrådar och blodkärl) blivit inflammerad, detta leder oftast till en nekros = tanden dör. Skadan kan uppkomma genom karies, trauma, fel belastning mm.

När tanden dör försvinner pulpan och i stället fylls dessa utrymmet med bakterier som orsakar en infektion som sedan sprider sig, och då oftast till käkbenet runt rotspetsen. Detta kallas för osteit.

Sjukdomsprocessen kan vara både mycket smärtsam (pulpit = akut pulpa inflammation) eller förlöpa helt symptomfritt under många år. I det senare fallet är det endast rtg-bilder som hjälper till att avslöja infektionen. Ibland bildas en liten utförsgång s.k. fistel, där var regelbundet kan tömma sig.

För sådana tänder finns det endast två behandlingsmöjligheter:

1. ROTFYLLNING

Vilket betyder att man öppnar tanden så att man kan rensa bort den inflammerade vävnaden som utfyller kanalerna. Därefter fyller man kanalerna med ett antibakteriellt inlägg dvs.kalciumhydroxid pasta. Man låter sedan detta verka i ca. 2-8 veckor (men det kan variera). Därefter sker själva rotfyllningen, till detta använder vi guttaperka.

I sällsynta fall behöver vi kombinera denna behandling med ett operativt ingrepp s.k. apikal rotfyllning. Då kapar man av en bit av rotspetsen (apex), skrapar bort nekrotisk benvävnad (skapad av infektionen) runt rotspetsen för att sedan försluta denna med ett biokompatibelt cement. Detta ingrepp sker endast i extrema fall då man inte lyckas med att få bukt med infektionen genom konventionell rotfyllning och är mer kirurgi än rotfyllning (se rotspetskirurgi).

En rotfylld tand måste sedan ofta byggas upp med hjälp av en rotförankrad konstruktion.

2. EXTRAKTION

För de patienter som absolut inte önskar sig rotfyllning återstår bara ett alternativ - extraktion av den infekterade tanden. Denna åtgärd är även nödvändig i de fall där vi inte kan uppnå en läkning av infektionen trots väl genomförd rotfyllning eller mycket dålig prognos.

EN INFEKTERAD TAND ÄR EN POTENTIELL HÄLSORISK!