SAMOS TEMPERATUR JUST NU !
Information
Kontakt
Länkar
AMALGAM SANERING OCH AVLÄGSNANDE AV ANDRA DENTALA METALLER

Vi började med saneringar redan 1981! Och därmed har vi en lång klinisk erfarenhet av amalgamsaneringar och metallfri tandvård. De hundratals behandlingar och resultat av dessa visar entydigt att amalgam är ett hälsofarligt material och bör inte finnas i den mänskliga kroppen.

AMALGAM består av ca 50% kvicksilver som ständigt avges från fyllningarna, speciellt vid tandborstning, rökning, tuggning (tex. mat och tuggummi) och när man dricker något varmt. Sambandet mellan kvicksilver och ohälsa är ett känt faktum.
Kvicksilver - Hg:
= ett av de farligaste ämnena som finns
= tungmetall som lätt binds till proteiner och därför anrikas i muskulatur och nervsystem
= avger giftiga ångor redan vid rumstemperatur
När du bestämmer dig att sanera dina amalgamfyllningar är det mycket viktigt att du gör det på ett rätt och professionellt sätt. En fel utförd amalgamsanering kan försämra din hälsa samt ibland ge allvarliga och långvariga biverkningar.

Gå vidare här för att se
hur vi utför en

AMALGAMSANERING

Metal fyllningar

Till en fullständig sanering hör det också till att avlägsna alla metall fragment eller amalgam rester, retrograda rotfyllningar av metall eller tatueringar orsakade av metallfragment i käkben och slemhinna.
Vi sanerar även patienter med intolerans mot andra metaller och material, tex. paladium, titan, kobolt,
guldlegeringar,nikel,akryl

Nickelallergier och guldallergier
ökar ständigt för varje år
Akryl = composit = plast
Finns i fyllningar och proteser

Riktlinjerna när vi väljer ett ersättningsmaterial:

- Vi blandar ALDRIG metaller
- Vi föreslår i första hand keramiska konstruktioner
- Direkta komposit fyllningar rekomenderar vi när detta är möjligt

Ersättningsmaterial för amalgam hittar du på sidan

AMALGAMFYLLNINGAR

SANERA DINA TÄNDER HOS EN TANDLÄKARE SOM ÄR VÄL INSATT I PROBLEMATIKEN!