SAMOS TEMPERATUR JUST NU !
Information
Kontakt
Länkar
STIFT / PELARE

Om tanden har mist en stor del av tandkronan och är rotfylld, behöver man fästa kronan med hjälp av en stift som fäster i roten och på den bygger man en koronal del sk. pelaren. På pelaren fäster man sedan kronan.

Det finns två tekniken för framställning av stiftförankring:Stiftförankring

Indirekta tekniken

Stiftförankring framställs med hjälp av avtryck hos tandläkare och sedan tillverkar tandtekniker en pelare på antingen ett individuellt framställt eller ett prefabricerat stift.
Prefabricerade stift finns i metall (ex.: titan, ädelmetall legeringar, rostfritt stål, mm.) eller metallfria (ex.: kolfiber-, glas- eller keramstift).
Vid indirekta tekniken använder man vid stiftförankringar ofta olika metaller som guldlegeringar, titan, kobolt-kromlegeringar.
Den metallfria alternativet är keramiska stift och pelare (Zirkoniumdioxid, aluminiumoxid) eller kombination av kolfiber-/ glas stift och keramisk pelare.

Direkta tekniken

Vid direkt teknik cementeras ett rotkanalstift i roten varefter pelarens koronala del byggs upp i munnen vanligtvis med komposit. Trots att titan är den metall som är helt dominerande bland prefabricerade metallstift för direktuppbyggnad, rekomenderar vi att använda metallfria prefabricerade stift (keram-, glas- eller kolfiberstift) som med sin biokompatibilitet och estetik är klart överlägsna alla metaller.

Mängden kvarvarande tandsubstans, utformningen av kronans cervikala rotomfattning och belastningsriktningen mot tanden under funktion är faktorer som har betydelse vid val av vilken material och tekniken som skall användas.

LÄT INTE SÄTTA EN METALLSTIFT I DIN TAND - BEGÄR METALLFRI ALTERNATIV !