SAMOS TEMPERATUR JUST NU !
Information
Kontakt
Länkar

 

 

 

MELISA® är ett blodprovstest utvecklat för att fastställa allergi mot metaller i tandfyllningar och implantat. Tandläkare och läkare har i MELISA® ett
revolutionerande hjälpmedel för att diagnostisera och behandla patienter med kroniska sjukdomar.
Svenska sidor
Melisa